define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Ejendomstype – H & M Ejendomme
Ejendomstype

Erhvervsejendom

For erhvervsejendomme gælder at de bliver beskattet dels af grundværdien (grundskylden) og dels af forskelsværdien (dækningsafgiften).

Bygningsværdien beregnes på baggrund af oplysninger i BBR. Der derfor vigtigt at oplysningerne er korrekte så der ikke betales for meget i dækningsafgift.

Udover oplysningerne i BBR er det ligeledes anvendelsen af de enkelte bygninger som er afgørende for fastsættelsen af ejendomsvurderingen.

Dækningsafgiften udgør ofte en ikke ubetydelig udgift for ejer. Det kan i mange tilfælde være en ide i at fokusere på dækningsafgiften tidligt i projektstadiet. Der er mange forhold som der bør tages med i overvejelserne, blandt andet kan en opdeling i ejerligheder være en fornuftig løsning.

Fritagelser for dækningsafgift afhænger af benyttelsen af ejendommen. Ejendomme kan fritages helt eller delvist.

Vi har stor erfaring i at optimere driften så beskatningen holdes lav. Kontakt os derfor gerne tidligt i dit byggeforløb eller hvis du ønsker en gratis og uforpligtende gennemgang af ejendomsvurderingen.

Det vil ofte være muligt at få genoptaget tidligere ejendomsvurderinger, hvis man kan påvise at tidligere ansættelser ligeledes er fejlbehæftet.

Grundværdien for erhvervsejendomme beskattes ligeledes. Grundværdien for erhvervsejendomme er ofte et overset punkt, når det gælder påklage. Der er ligesom ved boligejendomme en række forhold som berettiger til nedslag.

Boligselskab / Andelsboligforening

Boligselskaber og andelsboligforeninger betaler ejendomsskat (grundskyld), dog ikke ejendomsværdiskat.

Grundværdien fastsættes på baggrund af salg i det område ejendommen er beliggende. Grundskylden er omfattet er skatteloftet.

Fastsættelsen af grundværdispecifikation er ofte behæftet med fejl. Dette forhold gør, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemgå, for at opnå en optimeret drift og realisere en eventuel besparelse.

 

Boligejendom (ejerlejlighed, parcelhus og sommerhus):

For boligejendomme gælder at beskatningen sker i grundværdien (grundskyld) og i den samlede ejendomsvurdering (ejendomsværdiskatten)

Værdierne findes på baggrund af salg i det område ejendommen er beliggende. Typisk er det de sidste fire års salg i området, der ligger til grund for SKAT´s ansættelser.

Grundskylden er omfattet af grundskatteloftet.

Ejendomsværdiskatten er omfattet er skattestoppet.

Grundværdien vurderes efter forskellige principper. I ansættelserne er det muligt at opnå nedslag f.eks som følge af forurening. Der findes en række nedslag som man som ejer kan være berettiget til, og det kan betyde at du ofte beskattes væsentligt lavere.

Ejendomsværdien er sammensat af oplysninger fra BBR.

Vi gennemgår både grundlaget for grundskylden, skatteloftet, ejendomsværdiskatten og skattestoppet.


Here, ghostwriting bachelorarbeit‌‌ epigenetic mechanisms are believed to be the underlying mediators between genes and environment.

Navn/firma

Kontaktperson

Adresse

Postnummer & by

E-mail

Telefon

Adresse på ejendom du ønsker gennemgang af

Bemærkninger

Vedhæft