Velkommen til
H & M Ejendomme

Vi tilbyder en gratis og komplet gennemgang af den offentlige ejendomsvurdering.

I foråret udsender SKAT de nye ejendomsvurderinger.
På nuværende tidspunkt er de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet som følge af SKAT´s udarbejdelse af nyt vurderingssystem.

Der er dog stadig ejendomme som hvert år bliver vurderet og kan påklages.
Er du ejer/lejer af en ejendom, så er du klageberettiget i år, hvis din ejendom i perioden 2/10-2015 – 1/10-2016 er omfattet af en af nedenstående punkter:

Ejendommen er nybygget
-Hvis din ejendom betragtes som ny f.eks. fordi den er blevet opdelt i ejerlejligheder el.lign.
-Efter nedrivning eller om- og tilbygning, der kræver byggetilladelse
-Grundarealet er ændret (frasalg, tilkøb og ekspropriation)
-Ved væsentlig skade på ejendommen ved brand, storm eller lignende.
-Hvis din ejendom må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold
-Når din ejendom har ændret anvendelse
-Såfremt din ejerlejlighed har fået ændret fordelingstallet

Du vil derfor modtage en ny ejendomsvurdering i marts-april måned, med klagefrist senest 1. juli i år.

Kontakt os allerede nu, eller så snart du modtager din nye ejendomsvurdering fra SKAT.

Der kan nemlig tidligt i projektstadiet eller ved gennemgang af byggeregnskabet foretages et estimat af forhold som giver en optimeret dækningsafgift og ejendomsskat.

Der kan tidligt i forløbet afsøges mulighed for f.eks. nedslag i grundværdi eller helt / delvis fritagelse for dækningsafgift m.m.

Det er forholdene for en erhvervsejendom/boligejendom pr. 1/10-16 som danner grundlag for ejendomsvurdering som udseendes i foråret 2017.

Ejendomsvurderingen sendes til ejeren af ejendommen som også er klageberettiget. Såfremt du er lejer og betaler ejendomsskatter har du også mulighed for at påklage ejendomsvurderingen til SKAT.

Før ejendomsvurderingerne blev suspenderet blev ejendomme vurderet hvert andet år.

Boligejendomme blev vurderet i ulige år og erhvervsejendomme vurderet i lige år.

Navn/firma

Kontaktperson

Adresse

Postnummer & by

E-mail

Telefon

Adresse på ejendom du ønsker gennemgang af

Bemærkninger

Vedhæft